Zdravie na školách

Tento web vznikol v rámci rozvojového projektu Zdravie na školách. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť priestor na bezplatné ukladanie a šírenie rôznych podporných materiálov zameraných na boj proti fajčeniu. Tento webový priestor je dostatočný aj na ukladanie multimediálnych materiálov, prezentácií či videofilmov. Podporné materiály sa ukladajú do položky Na stiahnutie. Všetky materiály, ktoré sú v tejto položke uverejnené je možné bezplatne použiť na nekomerčné ciele. Hlavné zameranie materiálov je zacielené na podporu boja proti fajčeniu na základných a stredných školách. V prípade, že máte záujem aby boli na tomto webe umiestnené aj Vami vytvorené materiály podobného charakteru, kontaktujte správcu webu na adrese nefajcite@nefajcite.sk. Ešte viac sa potešíme, ak budú materiály pochádzať z dielne žiakov Vašej školy. Kolektív autorov webu verí, že aj svojimi materiálmi prispejete do boja proti tomuto najrozšírenejšiemu neduhu detí a mládeže na našich školách.